รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายนฎิศวร์ แยบดี (รุ่ง)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 9
อีเมล์ : e22nxl@gmail.com
เว็บไซต์ : fb.me/naditly
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 229 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ก.ย. 2564,11:07 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.246.240


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล