ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 ธ.ค. 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต้อนคณะกรรมการประเมินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On Site
วันที่ 2 ธ.ค. 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต้อนคณะกรรมการประเมินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On Site
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2564,19:35   อ่าน 151 ครั้ง